ประกาศผลการสุ่มแจกรางวัล PumLF.com

ประกาศผลการสุ่มแจกรางวัล PumLF.com

ประกาศผลการรางวัล รายเดือน จำนวน 500฿ 

ประกาศรางวันทุกวันที่ 10 เวลา ประมาณ 12.00-13.00 น.

PUM - Social Marketing | Facebook

ผู้มีรายชื่อในการสุ่มจะต้องมียอดการใช้งาน เกิน 10,000 บาท

  • เดือน มี.ค. 66     |   uou_nk
  • เดือน เม.ย. 66    |  msekim15
  • เดือน พ.ค. 66     |  jirapron
  • เดือน มิ.ย. 66     |  pupae55y7
  • เดือน ก.ค. 66     |  davx.69
  • เดือน ส.ค. 66     | -
  • เดือน ก.ย. 66     | -
  • เดือน ต.ค. 66     | -
  • เดือน พ.ย. 66     | -
  • เดือน ธ.ค. 66     | -