ข้อกำหนด & นโยบายความเป็นส่วนตัว • ข้อตกลงการใช้งาน

  นโยบายนี้ครอบคลุมถึงวิธีที่ เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริการทั้งหมดในระบบจะใช้แค่ Link หรือ Username ไม่มีการขอรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ได้รับจะถูกใช้เพื่อเติมเต็มคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้น เราจะไม่ขายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณให้กับผู้อื่น


  เมื่อท่านทำธุรกรรมหรือกระทำใด ๆ บนเว็บไซต์ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการใช้งาน

  1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ท่านต้องอ่านข้อกําหนดในการให้บริการทั้งหมดก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

  2. ท่านจะต้องใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยไม่กระทําการผิดกฎหมาย หากพบการกระทําดังกล่าว บัญชีของท่านจะถูกระงับ

  3. อัตราค่าบริการของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เงื่อนไขมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราราคาบริการ

  4. เราไม่รับประกันเวลาในการจัดส่งสําหรับบริการใดๆเราเสนอการประมาณการโดยเฉลี่ยที่ดีที่สุดว่าสินค้าจะจัดส่งเมื่อใด นี่เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และเราจะไม่คืนเงินสําหรับ ค่าสั่งซื้อที่กําลังดําเนินการอยู่ หากท่านรู้สึกว่าการสั่งซื้อใช้เวลานานเกินไป (บางบริการสามารถยกเลิกได้หากระบุไว้ในคําอธิบาย)

  5. เมื่อท่านเดิมเงินเข้าสู่เว็บไซต์เราจะไม่มีนโยบายการคืนเงินใด ๆ ท่านจะไม่สามารถถอนเงินออกจากเว็บไซต์ได้

  6. การรับประกันหรือยกเลิกจะมีการพิจารณาโดยระบบอัตโนมัติ

  7. หากท่านใช้บริการเว็บไซต์อื่นและสั่งซื้อบริการพร้อมกันกับในเว็บไซต์ของเรา การรับประกันดังกล่าวจะเป็นโมฆะ

  8. ตลอดการใช้บริการกับ PumLF.com ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อบัญชี Account Social Media ของท่าน และต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียว

  9. หากคุณสั่งชื้อบริการที่มีการรับประกันเกินจํานวนสูงสุด การรับประกันของการสั่งซื้อดังกล่าวจะเป็นคนโมฆะ

  10. สมาชิกผู้ใช้บริการยอมรับ เข้าใจ และตระหนักทราบดีว่า PumLF.com เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์เพียงเท่านั้น จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นความผิดพลาดจากสมาชิกทั้งสิ้น


  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  PUMLF ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวม ถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • การสมัครสมาชิก

  • โทรศัพท์

  • อีเมล

  • IP/Mac Address